Proiectul “Călimani istorii, creaţie, inspiraţie”

 

În cadrul proiectului “Călimani, istorii, creaţie, inspiraţie”, care a ajuns la final în 30 septembrie 2022, au avut loc mai multe activităţi, organizate în scopul îndeplinirii cu succes a obiectivelor asumate prin proiect.

În faza de organizare s-au pregătit încă din luna iulie afişele necesare pentru promovare, unele în format electronic (de difuzat  pe pagini on line), altele  tipărite (20 buc. A3). S-au conceput trei tipuri de pliante, s-au tipărit 100 de bucăţi. Modelele sunt despre municipiul Topliţa, de trei tipuri diferite: “lăcaşe de cult”, “atracţii turistice”, “obiective cultural”. Aceste pliante A5, color 4+4, faţă/verso a fost utilizat în altă etapă a proiectului, cea de diseminare- informare despre cultura locală în două şcoli din localitate şcoli.

În etapa următoare, până la începutul lunii septembrie, s-a realizat un material pentru o broşură care să conţină mai multe informaţii de tip monografie, despre istoria, tradiţiile şi istoria culturală a zonei de la poale de Călimani, cu referire la municipiul Topliţa. În continuare, întregul materialul colectat despre istoria şi cultura locală a fost structurat, tehnoredactat. În continuare   au fost realizare tipăriturile, cantitatea fiind de 200 de bucăţi.

Acestea vor fi oferite cu titlu gratuit instituţiilor din Topliţa  şi din zonă, biblioteci publice, şcoli româneşti din Jud Harghita, persoane interesate de cultură, altor instituţii publice reprezentative, respectiv Primăriei Topliţa.

Într-o altă etapă biblioteca a desfăşurat două sesiuni interactive de informare/diseminare a datelor despre istoria şi cultura locală la două şcoli din Topliţa (Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” Topliţa, Liceul “O. C. Tăslăuanu” Topliţa).

Cele trei tipuri de pliante color, faţă verso, de tip A5, într-un număr total de 100 bucăţi au fost distribuite elevilor de la aceste şcoli.  S-au derulat jocuri (pe kahoot) on line pentru copii cu rol de fixare a informaţiei. Tot cu această ocazie s-au prezentat cărţile despre cultura locală existente în bibliotecă, inclusiv broşura “Călimani, istorii, creaţie, inspiraţie”. S-au oferit premii stimulative.

În ultima etapă a proiectului am organizat evenimentul “Şezătoarea-n sărbătoare”, care s-a derulat  timp de 2 ore, graţie participării mai multor asociaţii şi şcoli. Şezătoarea- spectacol  a angrenat, nu  50 de persoane, cum s-a propus iniţial, ci ccca 300 persoane. Au dat curs invitaţiei noastre: Asociaţia “Flori Topliţene”, care o are coordonatoare pe interpreta de talie naţională Livia Harpa,  Asociaţia “DASPROED (a dascălilor din Şcoala” Andrei Şaguna”), Asociaţia Părinţilor de la Liceul ”O. C. Tăslăuanu”, Şcoala Gimnazială “Miron Cristea” Topliţa, Căminul Cultural Tulgheş, respectiv D-na Lăcrămioara Pop, care a fost premiată anul trecut de Ministerul Culturii cu importanta distincţie TEZAR UMAN VIU.

Persoanele implicate în organizarea evenimentului “ŞEZĂTOAREA-N SĂRBĂTOARE“:

– ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR DIN LICEUL TEORETIC „O.C.TĂSLĂUANU” TOPLIȚA: Prof. înv. Primar. Stan Sorin Gavril, Prof.Țepeș Marinela, Prof. înv. Primar.Braic Carmen Elena, Prof. înv. Primar. Todoruț Delia, Prof. înv. Primar.Cojocaru Maria, Prof. înv. Primar.Szocs Braic Dumitria Maria;

– ASOCIAȚIA „DASPROED” – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANDREI ȘAGUNA: Prof. înv. Primar.Chețan Eugenia și Prof. înv. Primar. Mândru Daniela;

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON CRISTEA” TOPLIȚA: Prof.Cucuiet Lucica, Prof. Bodor Lorand;

– ASOCIAȚIA „FLORI TOPLIȚENE”: Solista de muzică popular, de talie naţională, renumita Livia Harpa;

– CĂMINUL CULTURAL TULGHEȘ: repsozii populari Lăcrămioara POP, Ştefan POP

Pentru decor scenă:

CENTRUL CULTURAL TOPLIȚA, d-na Carmen Cujbă, în calitate de muzeograf.

Găzduire:

CASA DE CULTURĂ TOPLIȚA, Sonorizare: Tudor Bordea

Fiecare recital (moment de şezătoare) realizat de grupurile participante a fost de 35 minute, şi a implicat purtarea costumului trediţional.

În general programul şezătorii a cuprins mai multe momente, scenete de şezătoare mai mult sau mai puţin improvizate, interpretări de folclor (cântece, descântec, dialog umoristic, zicători, strigături, snoave şi alte versuri de inspiraţie populară).

Programul oferit publicului a dovedit o implicare şi o dedicare deosebite atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor care au avut ocazia, în acest fel, să-şi valorifice talentul  muzical şi actoricesc, deprinderile de lucru manual. Între obiectivele proiectului „Călimani, istorii, creaţie, inspiraţie”, păstrarea şi valorificarea folclorului local fiind primele pe listă, noi credem că toate activităţile le-au servit pe deplin.

310403833_418296477050499_8384813617023479738_n
310546425_637499557749943_4150753827722991312_n
311045114_1076113879763784_2759211329620108470_n
310781980_468767991940228_8318970587294741498_n
308275344_502084135085693_6243254705828515241_n

PROIECT FINANŢAT DE MINISTERUL CULTURII