Activități 2017

PLANUL DE ACTIVITATE

al bibliotecii municipale „George Sbârcea” pentru anul 2017

          Prin programele sale culturale și de informare, Biblioteca urmărește îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare (legea bibliotecii 334/ 2002),. Măsurile noastre se înscriu pe trei direcții de acțiune:

prima direcție:

Modernizarea mijloacelor tehnice și a spațiilor bibliotecii:

Punând accent pe creşterea nivelului de dotare tehnică, a dezvoltării rețelei de internet, a site-ului și blogurilor, pe întreţinerea aparaturii în stare perfectă de funcţionare vom putea deservi populația cu cărți, cd-uri și periodice, dar și cu facilitățile de care, azi, cetățeanul nu se poate lipsi.

Prin proiectul Biblionet, cu finanţare din partea Fundaţiei „Bill şi Melinda Gates” Biblioteca a modernizat încă din 2009, cu echipamente și tehnologii noi Sala de lectură, instituindu-se încă de pe atunci o mică sală multimedia.

Alocarea de resurse bugetare pentru schimbarea și întreținerea echipamentelor informatice utilizate de către bibliotecari este o primă grijă.

 1. A doua directie:

Un program atractiv de manifestări culturale, ce  urmărește să satisfacă nevoile culturale şi de lectură ale comunităţii în general, şi să impună Biblioteca drept centru de educaţie permanentă;

Este utilă, în acest sens, diversificarea şi creşterea nivelului calitativ al informaţiilor, realizarea de parteneriate cu instituţii culturale, şcoli, licee, ONG-uri etc.. (Vezi paginile finale)

 1. Direcția a 3-a

Asumarea rolului de centru de cultură si de informare

În conformitate cu noile tendințe, în era informației Biblioteca s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii de informare și recreere atât în grup face-to-face, cât și on-line, prin facilitarea unui acces cât mai liber al publicului larg la informare.

În acest sens biblioteca trebuie să aibă în vedere:

         – Asigurarea accesului la Internet, la programe de aplicaţii şi la baze de date (legislaţie, etc); asigurarea posibilitãtii de editare şi de prelucrare a documentelor; asigurarea asistenţei de specialitate pentru cãutare în Internet şi în baze de date; oferirea de servicii de transfer de date (copiere pe dischete,CD-uri sau transmitere pe cale electronicã) pentru informaţiile selectate din baze de date proprii sau Internet, în limita dreptului de autor; efectuarea de servicii de tipãrire la imprimantã, la cerere, în limita timpului şi resurselor disponibile; culegerea de informaţii şi fişiere de diverse tipuri de pe Internet pe tema cerutã şi furnizarea lor în forma aleasã, în termenul convenit;

       – Oferirea de documente pentru întreaga populație, precum și accesul la cultură și universul informational reprezintă partea din activitate susţinută în mod continuu de-a lungul anilor trecuţi dar care se poate îmbunătăţii în urma acumulării de experienţă şi adaptării la noile cerinţe ale societăţii actuale;

        – Informarea permanentă a utilizatorilor şi a potenţialilor utilizatori sau popularizarea serviciilor şi a tuturor resurselor puse la dispoziţia lor de bibliotecă (organizarea de cursuri de utilizare I.T. etc );

 Pentru îndeplinirea rolurilor de mai sus, în primul rând biblioteca are nevoie să-și intensifice orientarea activităţii profesionale tot mai mult către beneficiari:

Astfel, toate activitățile culturale realizate de bibliotecă au ca direcție de adresare comunitatea toplițeană, în special populația municipiului Toplița.

Nu vom adăuga la aceștia numărul de utilizatori instruiți la internet, numărul referințelor bibliografice, numărul informațiilor cerute (vor apărea în tabelul statistic mai jos, dar trebuie să ținem cont și de acestea în calculul nostru.

De asemenea ar tebui să ținem cont și de utilizatorii care accesează situl nostru, blogurile și pagina noastră de facebook.

        O activitate de informare intensă va fi continuată prin pagina web, de fb și prin blogurile noastre: bibliotecatoplita.ro, bibliotecaanima.blogspot.com, jocuridepoveste.blogspot.com, adecvate categoriilor de cititori de vârste diverse am mentinut o activitate continuă de mentinere a interesului pentru atragerea comunictății la activitătile nostre, la informare, la lectură și la recreere.

Prin postarea unor materiale de prezentare PPT, folosite la diferite activități pe www.slideshare.com sau a revistei Toplitera pe siturile www.calameo. com, www.issuu.com, și www.joomag.com, sau chiar pe situl biliotecii, care este înnoit tocmai în acest an, am menținut activă atentia publicului in ce priveste activitățile noastre. La acestea se adaugă contul de Facebook, care oferă posibilități enorme de promovare și de informare. Pe viitor ne dorim să ne punem în functiune și un canal pe www.youtube.com. De asemenea mai nou gestionăm și conturile de email, prin care utilizatorii ne pot adresa întrebări și sugestii, sau chiar pot să își prelungească perioada de împrumut. Avem de asemenea și un cont de tweeter. La conturile de mail se adaugă și contul toplitera@yahoo.com, unde cei ce doresc să publice în revista de literatura o pot face ușor.

La sediul bibliotecii se pot folosi dotările pentru a comunica, pentru a se informa, a se recreea, biblioteca dispunând de 12 calculatoare, dotate cu scaner, webcam, boxe și căști. Toate calculatoarele sunt conectate la wi-fi, au programe noi, softuri moderne și sunt în continuă îmbunătătire.

De asemenea personalul este instruit să acorde consultantă și îndrumare în ce privește utilizarea programelor de calculator.

Activităţile cultural educative întreprinse de bibliotecă vor avea în vedere:

 1. crearea și consolidarea deprinderilor de lectură la copii, precum și stimularea creativității și imaginației acestora.
 2. Eficientizarea activităților biblionet: educația prin joc, învățarea și jocul în echipă , excursii imaginare în lumea poveștilor si organizarea unor zile literare: „Ziua de basm”, „Ziua poveştilor” etc. ocazie de promovare a voluntariatului si a muncii în echipa în special în perioada de vacanţa şcolară, continuarea desfăşurării cursurilor IT de învăţare a utilizării principalelor programe din pachetul microsoft office.
 3. Promovarea Bibliotecii şi a serviciilor oferite prin organizarea periodica a vizitelor claselor de elevi la biblioteca;
 4. Intocmirea şi afişarea la loc vizibil a calendarului aniversãrilor culturale pentru anul 2016 prin care s-a urmărit marcarea evenimentelor culturale importante ale anului 2016;
 5. Organizarea de vitrine, standuri, expoziţii de carte şi prezentări de cărţi conform aniversărilor stabilite în calendarul cultural pentru promovarea colecţiilor şi marcarea aniversărilor sau comemorărilor unor personalităti culturale de însemnătate locala sau naţională;
 6. Participarea la diverse activităţi culturale desfăşurate la nivel de judeţ sau localitate, ne referim aici la promovarea mostenirii culturale, prin activitati de pregatire a tineretului privind istoria si tradiţiile moştenite de generaţii, cântecele si dansurile tradiţionale;
 7. Continuarea activităţilor desfăşurate în cadrul parteneriatelor cu şcolile care au ca obiective: familiarizarea elevilor în utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă , orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare;
 8. Iniţierea şi îndrumarea utilizatorilor şi în special a elevilor în întocmirea unei bibliografii, în utilizarea materialelor de referinţă, elaborerea materialelor tematice, a referatelor şi a altor lucrări, utilizând diverse resurse informaţionale;
 9. Orientarea lecturii cititorilor ţinând seama de vârsta, pregătirea, aspiraţiile şi interesele individuale ale acestora prin diverse activităţi inlusiv de lectura pubica (In perioada de vacanţă săptămanal va fi organizată ora de lectură în parc, fiind şi foarte aproape de bibliotecă);
 10. Activitatea cu colecţiile noastre presupun dedicare și profesionalism:

Activitățile noastre de bază sunt și ele stringente, astfel că și în 2017 vom avea în vedere:

 • Catalogarea şi indexarea publicaţiilor curente prin înregistrarea elementelor bibliografice, a indicilor CZU şi a celorlalte elemente de identificare a resurselor, atât pentru titlurile noi intrate în 2015, cât si pentru cele rămase neprelucrate, achiziţionate în anul 2014 ;
 • Încasarea contravalorii penalizãrilor, a corespondenţei precum şi a documentelor pierdute;
 • Gestionarea cererilor primite şi a documentelor rezervate precum şi înştiinţarea solicitanţilor;
 • Efectuarea completãrilor şi modificãrilor în înregistrãrile şi pe fişele pentru titlurile aflate în colecţiile bibliotecii, la care s-au achiziţionat noi exemplare;
 • Selectarea documentelor care necesită operaţiuni de recondiţionare, reparare ori completarea prin copiere a acelor documente care au pagini lipsă, prelucrarea documentelor si intercalarea la raft;

Calendarul Evenimentelor Culturale

– an 2017-

 1. 01. 2017- Ziua Culturii Naționale și împlinirea a 167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concurs de recitări din opera poetului;
 2. 18 ianuarie 2017- Apel Concurs „Nu grăbi pasul”, via facebook, pe domeniul fotografie.
 3. Expozitie de documente si prezentare a evenimentului , insotit de activitatăți de lectură la grădinita Dumbrava minunată: 23. 01. 2017. Unirea Principatelor Române;
 4. Prezentare carte „George Sbârcea sau armonia pe note ” în cadrul Zilele Tăslăuanu. PREZENTARE  INFORMATII VIATA OPERA  lui O. C. Tăslăuanu;
 5. Spectacol de caritate: „Cântec pentru copilărie” , colaborare cu Casa de Cultură, Centrul Cultural,cu participarea și altor institutii de cultură din zonă, 16 februare 2017;
 6. 17 februarie 2017- Manifestare literar muzicală „Grigore Vieru”: moment literar și artistic dedicat marelui poet, 82 de ani de la naștere;
 7. 02. 2017- Expozitie de documente: Constantin Brâncuși- 141 de ani de la nașterea marelui sculptor;
 8. 03. 2017 Confectionare de mărțișoare în biblioteca. Acțiune părinti -copii- comunitate: „Te invit la bibliotecă, mamă.”Activitati practice creative cu grădinița Voinicelul Și Dumbrava Minunată. Expozitie de mărtisoare 2 săptămâni.
 9. 03. 2017- Lansare de carte poeti autohtoni: Prezentare de cărți noi ale autorilor locali.
 10. 8 martie- Felicitarea în scris a celor mai fideli cititori/ celor mai fidele cititoare.
 11. 03. 2017- Ziua Mondială a poeziei, Ziua francofoniei, întâlniri cu cititorii pasionati de limba franceza;
 12. 27 MARTIE- Aniversare Ana Blandiana 75. Medalion literar. Lectură publică. Lansare carte poezie Lazăr Viorica.
 13. 5 aprilie- 85 de ani de șa naștere Fănus Neagu. Expozitie de carte.
 14. 7 aprilie- Ziua sanatatii. Masa rotundă. Dezbateri.
 15. 22 Aprilie- Activitate profesională: Năutăți din alte biblioteci. Invitată metodiste de la Biblioteci  județene. Ziua planetei pamant. Expozitie de harti. Sesiune de infirmare.
 16. Șezătoare/ Auditie muzicală: Auditie și curs practic de cusut motive populare.
 17. 23 -24 aprilie 2017- Săptămâna națională a bibliotecilor:  Ziua Cărții, Concurs de lactură pe 3 nivele in colaborare cu scolile: „Re-creatia mea.”Concurs scrable.
 18. aprilie- mai 2017 „Scoala altfel” „Grădinita altfel”: vizite de la grădinitele din localitate, prezentari de carte pentru copii, vizionari de povesti video prin proiectie, format electronic, adaptarea programului în funcție de solicitările scolilor; Cenaclul topLITERA. Diseminare. Selectie și lectură texte propuse sau publicate in 2017
 19. Ziua Europei- Prezentarea Ppt despre UE, a organismelor si politicilor acesteia claselor a IV-a care studiază Educatie civică.
 20. 14 mai -Ziua adolescentului – Karaoche. Activitate cu elevii de liceu.
 21. 20 mai -Ziua arborelui– Expozitie de fotografie
 22. 22 mai- Vladimir Streinu- 115 ani de la nastere. Expozitie documente. 60 ani de la moartea poetului G. Bacovia. Intalnire lectură. Cenaclul toPLITERA.
 23. 22 mai- Vasile Andru- &5 de ani de la nastere. Expozitie.
 24. 1 iunie 2017- Ziua copilului Teatru de păpuși, derulat cu elevi de la profilul pedagogic, ca voluntari in biblioteca: mai multe grupe de școlari și prescolari de la institutiile din localitate vor viziona o poveste, live, in sala de lectura; Proiectul „Norocel”, activitate de stimulare si dezvoltare a interesului  lectură, informare,  cultură la persoanele defavorizate din punct de vedere social și cultural. Concurs Sah. Faza locala.
 25. 5 iunie -„Ziua invatatorului”, Concurs creație „Ca prin magie”, pentru clasele a III-a a IV a, publicarea compunerilor câștigătoare într-o anologie pentru clasele primare:„ Nu te teme de copacul magic” 12 invatatori, maxim 15 elevi;
 26. 16 iunie- 70 de ani de la nașterea lui I. L. Caragiale. Moment de teatru.
 27. Participare cu activități de lectură în cadrul Festivalului Qpoem la Biblioteca Judeteana din Piatra neamț.
 28. 17 iunie- 85 de ani de la nașterea lui Sabin Bălașa. Expozitie carte.
 29. 23 iunie -Ziua functionarului public. Expozitie de fotografie.
 30. 24 iunie – 70 de ani de la nașterea scriitorului Dinu Flămând. Expoziție de carte.
 31. Expozitie de documente Ziua Drapelului -26. 06. 2017; Prezentare a simbolurilor, activitate cu clase de liceu domeniul istorie.
 32. Programul: „Log in to you”. Consiliere pe probleme de drept si psihologie, target 15 persoane timp de 10 luni, masa rotundă.
 33. 19 iunie-135 ani de la naștera lui Stefan Zeletin. Prezentare carte.
 34. 29 iunie- Ziua Dunării- Expozitie fotografie
 35. Toată luna iulie- Strada de carte: martea și joia in parcul central, expozitie de carte pentru copii cu posibilitatea imprumutarii, orele 9,00-13,00;
 36. 8 iulie- Serban Foartă, 75 de ani. Expozitie carte
 37. 07. 2017. Zilele Miron Cristea în colaborare cu Fundatia Miron Cristea, Centrul Cultural Toplița;
 38. 18 iulie-200 de ani de la nasterea lui Gane Austen. Expozitie.
 39. 5 august- M. Preda, 95 de ani de la nastere. Expozitie documente
 40. Din 23 aug 2017, in fiecare lună, in ultima zi de marti activitate de petrecere a timpului liber: Sezătoare, denumita „Coase-ți ia”, 20 de persoane participante in spatiul bibliotecii, timp de 2 ore vor coase propria ie, beneficiind de aparatura multimedia din dotare( pick-up);
 41. JOCOTECA- toată luna august marțea și joia de la 9,00 la 12,00, prin implicarea voluntarilor.
 42. 31 aug. 2017- Ziua Limbii Române- revista Toplitera la un an de activitate, revista creată printr-un proiect derulat cu Primaria Toplița, Fundatia „M. Cristea” și Centrul Cultural Toplița. Ziua de nasterea a lui Baudelaire- 150 de ani de la nastere. Expozitie carte.
 43. 5 septembrie-Lev Tolstoi- 200 de ani de la nastere
 44. 7 septembrie -115 ani de la naterea lui Serban Cioculescu. Expozitie
 45. 12 septembrie -135 de ani de la nasterea lui I. Agarbiceanu. Expozitie.
 46. 24 septembrie- Ziua mondiala a inimii
 47. Lansare Proiect dedicat Centenarului Marii Uniri. Proiect desfășurat cu Centrul Cultural. Simpozion științific„Pentru România”Expozitie de măști din mai multe zone ale tării.
 48. 5 octombrie – Lansare Anologie lucrări ale mai multor cadre de specialitate invatamant preșcolar și scolar având ca temă provocări ale educatiei in contextul lumii de azi.
 49. 6 octombrie- 115 ani de la nașterea lui Petre Țuțea. Expoziție. Audiție.
 50. 9 octombrie -Ziua comemorării victimelor holocaustului. Expozitie.
 51. 12 octombrie- 525 de ani de la descoperirea Americii de către Cristofor Columb. Activitate cu profesorii de geografie din localitate. Cenaclu topLITERA: Descoperire de noi talente. Prezentări de carte, lectură publică.
 52. 28 octombrie- 65 de ani de la moaartea lui M. Vulcănescu. Expozitie documente.
 53. 29 octombrie Ziua internetului. Deschiderea sălii dedicată activităților extrașcolare, de grup, în stil de cafenea, unde se poate lectura presa, se pot face activități educative, se poate lucra la proiecte educaționale, se poate servi cafea, suc ceai, se poate asculta muzică etc…într-un mediu special creat pentru petrecerea timpului liber.
 54. 4 noiembrie 2017- Simpozion „George Sbârcea sau armonia pe note”, Recital extraordinar de romanțe: „Muza veselă”. Prezentare album omagial. Proiect finanțat printr-un proiect depus și câștigat la Primaria Municipiului Toplița.
 55. 21 noiembrie- Ziua mondiala a televiziunii. Expozitie.
 56. 25 noiembrie- 45 de ani de la moartea lui Henri Coandă. Expozitie Foto.
 57. 27 neoiembrie- 130 de ani de la moarte. Petre Inspirescu. Expozitie documente.
 58. 5 decembrie- Expozitie Lenid Dimov. 30 de ani de la moarte.
 59. 20 decembrie- „Spectacol de ajun”: Prezentare Obiceiuri de peste an. Expoziție de măști. Serată literară de poezie și muzică folk .

                                                                                                                       Întocmit: Director Lazăr Viorica