Despre noi

        Biblioteca Municipală Toplița servește intereselor de informare, studiu, educație, lectura și recreere ale comunității toplițene oferind acces liber, gratuit și nediscriminatoriu la informare și dezvoltare personală ori artistică, precum și la recreere prin lectură, punând la dispoziție colecțiile proprii de cărți și documente.

Biblioteca oferă următoarele servicii care vin în sprijinul utilizatorilor:

– împrumutul publicaţiilor la domiciliu (pot împrumuta cărţi numai cetăţenii cu domiciliul stabil în municipiul Topliţa; cei din afara localităţii pot consulta publicaţiile solicitate la sala de lectură);
– consultarea la sala de lectură a publicaţiilor periodice şi seriale, a lucrărilor de referinţă (dicţionare, enciclopedii, atlase, albume) şi a documentelor într – un singur exemplar;
– biblioteca vine în sprijinul şcolii punând la dispoziţia elevilor materiale din bibliografia şcolară;
– asigură informarea cititorilor asupra fondului de carte existent prin intermediul cataloagelor pentru public;
– acordă informaţii faptice pe baza catalogului electronic;
– elaborează bibliografii la cerere;
– pune la dispoziţie legislaţia curentă şi retrospectivă;
– acordă informaţii privind istoria locală;
– marchează evenimentele culturale şi istorice de interes pentru comunitate;
– organizează lansări de carte, expoziţii de carte;
– editează buletinul lunar de informare;

Catalogul electronic şi online ale bibliotecii vă răspund la următoarele cereri:

– ce autori există în bibliotecă;
– ce titluri există;
– dacă ştim doar un cuvânt din titlu , poate căuta ce dorim;
– la ce editură a apărut o carte;
– anul ediţiei unei cărţi;
– gruparea pe domenii a cărţilor ;
– găsirea unor cărţi după un cuvânt cheie (ex. ROMÂNIA)