Contabilitate

Conform regulamentului interior, contabilul:

– asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile a bibliotecii în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

– întocmeşte lucrările de planificare financiară şi execuţii bugetare;

– elaborează bilanţuri anuale şi trimestriale, precum şi situaţiile lunare privind stadiul de realizare a principalilor indicatori economico-financiari;

– ţine la evidenţa salarizării personalului şi face înscrierile în carnetul de muncă;

– angajează instituţia prin semnătură, alături de director în toate operaţiunile patrimoniale;

– asigură inventarierea anuală a bunurilor instituţiei, respectiv a fondului de publicaţii, când este cazul;

– rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative referitoare la activitatea financiar-contabilă şi biblioteconomică.

Mai multe detalii găsiți în Codul Fiscal 2016, click aici!