Sala de lectură

Biblioteca oferă posibilitatea studierii unor documente de refetință la sala de lectură, în regim de folosință individual sau de grup. Biblioteca răspunde de asigurarea studiului utilizatorilor la sala de lectură, a informării şi documentării, acordarea de informaţii faptice care au legătură cu documentarea şi informarea pe anumite teme.

  • studiul la sala de internet ( program Biblionet) este gratuit;
  • utilizarea serviciului internet pentru alte scopuri decât comunicare, informare se desfăşoară sub formă de taxă după planificarea tarifară anuală se poate obţine gratuitatea şi în acest caz prin împrumutarea a minim 2 cărţi / săptămână. cererile de imprimare, xeroxare se vor rezolva contracost conform planificării tarifare anuale.
  • biblioteca îşi întocmeşte şi afişează în incintă extras din regulamentul propriu, orarul de funcţionare pentru public, felul şi numărul publicaţiilor care pot fi împrumutate, durata de împrumut, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, sancţiunile pe care le aplică biblioteca.
  • utilizatorilor la sala de internet/ multimedia le revine obligaţia de a păstra curăţenia, liniştea, intimitatea persoanei, şi starea de funcţionare a calculatoarelor, încălcarea acestor norme duce la sancţionarea provizorie sau definitivă.
  • accesul utilizatorilor poate fi limitat temporar în perioadele de aglomeraţie din motive de securitate sau confort, sau pentru calitatea serviciilor.
  • utilizatorilor de internet le este interzis accesul pe situri ilegale.