Misiune

       Biblioteca Municipală “George Sbârcea” Topliţa, jud. Harghita se instituie ca unitate bugetară, pe bază de gestiune proprie, cu autonomie financiară, cu personalitate juridică, cod fiscal 26497648; este o bibliotecă de drept public, enciclopedică şi funcţionează ca instituţie publică subordonată administraţiei locale, sub forma instituţiei care este finanţată de la buget şi din venituri proprii.

        Biblioteca Municipală ”George Sbârcea” Topliţa funcţionează potrivit strategiei culturale promovate de organele legiuitoare, la nivelul administrativ- teritorial al municipiului Topliţa, conf. legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările acesteia.

    Are sediul în municipiul Topliţa, str. N. Bălcescu, nr.14 telefon 0266 341237, adresa e-mail bibliotecatoplita@gmail.com, bibliotecatoplita@yahoo.com, pagina web: www.bibliotecatoplita.ro;
Biblioteca municipală este intituţie de drept public non-profit, fondurile de la bugetul local se nominalizează distinct în bugetul instituţiei finanţatoare.

        Biblioteca poate fi finanţată şi de la bugetul de stat sau de la bugetul autorităţilor locale, pe bază de programe sau proiecte, în condiţiile în care se angajează să aibă activităţi specifice bibliotecilor de drept public.
Biblioteca poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

       Biblioteca, în misiunea ei principală, are îndatorirea de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică.