Implica-te pentru orasul tau!

Returneaza la timp cartea!

ÎMPRUMUT-RELAȚII CU PUBLICUL

Utilizatorul de biblioteca trebuie să puna la dispozitie datale personale (CNP, adresa, telefon, date loc de munca sau scoală) pentru completarea următoarelor documente:

Orar pentru imprumut

Luni – Joi: 08:00 – 17:00
Vineri: 08:00 – 16:00

– perioada împrumutului este de 21 de zile, cu posibilitate de prelungire;
– graţierea este de 20 de zile, timp în care nu se percepe amendă;
– timpul de aşteptare până la trimiterea somaţiei este de 15 zile;

Se pot împrumuta până la 4 cărţi;
Utilizatorii care nu restituie la timp publicaţiile vor suporta următoarele sancţiuni:

– amenda nu poate fi mai mare de 50% din preţul publicaţiilor împrumutate la valoarea de inventar, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi:

– pe lângă amendă se mai adaugă suspendarea permisului pe o perioadă egală cu numărul zilelor întârziate;

În cazul întârzierilor repetate (de 3 ori) utilizatorul va fi suspendat temporar, de 6 luni, sau un an de zile, cu obligaţia plăţii contravalorii amenzii, beneficierea de serviciile bibliotecii va putea fi valabilă doar prin eliberarea unui nou permis, plătindu-se din nou şi contravaloarea acestuia. În cazul în care se întârzie din nou cu cartea, suspendarea permisului va fi definitivă. Distrugerea sau pierderea documentelor de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentului, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat. Utilizatorii fără drept de împrumut la domiciliu pot consulta publicaţiile în sălile bibliotecii.

Biblioteca îşi întocmeşte şi afişează în incintă extras din regulamentul propriu, orarul de funcţionare pentru public, felul şi numărul publicaţiilor care pot fi împrumutate, durata de împrumut, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, sancţiunile pe care le aplică biblioteca. Asigurarea studiului utilizatorilor la sala de lectură, a informării şi documentării, acordarea de informaţii faptice care au legătură cu documentarea şi informarea pe anumite teme.

Utilizarea serviciului internet pentru alte scopuri decât comunicare, informare se desfăşoară sub formă de taxă după planificarea tarifară anuală se poate obţine gratuitatea şi în acest caz prin împrumutarea a minim 2 cărţi / săptămână. Cererile de imprimare, xeroxare se vor rezolva contracost conform planificării tarifare anuale.

Alte servicii contracost la cerere se vor stabili pe parcursul anului.