Istoric

Biblioteca de-a lungul vremii:

Biblioteca Municipală Topliţa este continuatoarea bibliotecilor poporale înfiinţate de ASTRA, începând cu 1899.<

Câteva date istorice:

– 6 XII 1928 – i se atribuie primul local public de primărie;
– 1931 – funcţionează ca bibliotecă publică într-un local pus la dispoziţie gratuit de Banca „Cetatea” având ca bibliotecar pe N. Oprea şi un fond de 550 de cărţi;
– între 1935 -1960 funcţionează în clădirea fostei primării, amplasată pe locul actualului parc central, clădire transformată în căminul cultural ”Nicolae Bălcescu”, demolată în anii ’60;
– din 1959 biblioteca este mutată în str.Gării, unde funcţionează până în 1968; între 1968 şi 1983 funcţionează în str. N.Bălcescu nr. 8 (fostul Tribunal);
– din 1983 funcţionează în str. Borsecului nr.1;
– în 1956 s-au pus bazele Bibliotecii Orăşeneşti, iar până în anul 1969 a avut şi rol de bibliotecă raională;
– din 2002 a devenit Bibliotecă Municipală.

Despre fondurile bibliotecii:

1931 – 550 cărţi
1950 – 10 000 documente
1990 – 44 767 documente
2000 – 57 000 documente
2006 – 61 000 documente
<

Misiune

 Biblioteca Municipală “George Sbârcea” Topliţa, jud. Harghita se instituie ca unitate bugetară, pe bază de gestiune proprie, cu autonomie financiară, cu personalitate juridică, cod fiscal 26497648; este o bibliotecă de drept public, enciclopedică şi funcţionează ca instituţie publică subordonată administraţiei locale, sub forma instituţiei care este finanţată de la buget şi din venituri proprii.

Biblioteca Municipală ”George Sbârcea” Topliţa funcţionează potrivit strategiei culturale promovate de organele legiuitoare, la nivelul administrativ- teritorial al municipiului Topliţa, conf. legii bibliotecilor nr. 334/2002 cu modificările acesteia.

Are sediul în municipiul Topliţa, str. N. Bălcescu, nr.14 telefon 0266 341237, adresa e-mail bibliotecatoplita@gmail.com, bibliotecatoplita@yahoo.com, pagina web: www.bibliotecatoplita.ro;
Biblioteca municipală este intituţie de drept public non-profit, fondurile de la bugetul local se nominalizează distinct în bugetul instituţiei finanţatoare.

Biblioteca poate fi finanţată şi de la bugetul de stat sau de la bugetul autorităţilor locale, pe bază de programe sau proiecte, în condiţiile în care se angajează să aibă activităţi specifice bibliotecilor de drept public.
Biblioteca poate fi finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri.

       Biblioteca, în misiunea ei principală, are îndatorirea de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere; în cadrul societăţii informaţionale biblioteca are rol de importanţă strategică.